به صفحه اصلی کارگاه های آموزشی با موضوع مطالعه سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا خوش آمدید.

تاریخ شروع کارگاه آموزشی
1399-12-05
تاریخ پایان کارگاه آموزشی
1399-12-05

سمینار بین المللی "مطالعه سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا"  

کارگاه‌های برگزار شده:

   

    

  

 

 

 کارگاه به صورت مجازی برگزار می شوند. شرکت کنندگان  لینک زیر را باز کرده با انتخاب گزینه مهمان وارد می شوند:

   https://meeting.atu.ac.ir/ch/jean-monnet

 

حمایت کنندگان

login